trist | triss | strip | TRIPS

-tris švédština

Význam -tris význam

Co v švédštině znamená -tris?

-tris

suffix som bildar feminina substantiv (ofta yrken), ofta ur motsvarande maskulina substantiv på -ör