a tak dále čeština

Překlad a tak dále švédsky

Jak se švédsky řekne a tak dále?

a tak dále čeština » švédština

och så vidare etcetera osv. o.s.v. et cetera osv etc.

Možná hledáte...

a | tak | dále