abducera švédština

Význam abducera význam

Co v švédštině znamená abducera?

abducera

föra bort från kroppens eller en kroppsdels mittlinje  När Du undersöker barnets höfter, märker Du att det klickar till rejält när du abducerar höfterna och efter att det klickar till i höfterna kan Du dessutom fortsätta att abducera dem mer än normalt. (ur fråga i kunskapsprov för utländska läkare, använt vid Karolinska Institutet, se http://ki.se/content/1/c4/37/34/tule_32.pdf )

Možná hledáte...