abdulláh čeština

Příklady abdulláh švédsky v příkladech

Jak přeložit abdulláh do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Ahmed a Abdulláh. Ahmede, příteli.
Achmed och Abdula.
Nový král Abdulláh chce změnit ty špatné zvyklosti, aby ženy mohly dělat víc věcí.
Den nya kungen, Abdullah, Försöker att ändra på gamla dåliga regler- så att kvinnorna kan göra mera saker..
Abdulláh je v jednom z těch aut. Ale nevíme v kterém.
Abdullah är i ett av fordonen. Vi vet inte vilket.
Abdulláh stále koordinuje zabezpečení na hranici?
Är Abdulla fortfarande samordna säkerheten vid gränsen?
Co kdyby si tady Abdulláh vzal vestu s výbušninama a Judy by se snažila tu bombu zneškodnit, zatímco já bych utíkala?
Abdullah kan ha en väst med sprängmedel, så kan Judy försöka desarmera bomben medan jag flyr.

Možná hledáte...