abdulláh čeština

Příklady abdulláh spanělsky v příkladech

Jak přeložit abdulláh do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ahmed a Abdulláh. Ahmede, příteli.
Achmed y Abdala.
Abdulláh Azzam byl charismatický náboženský vůdce který začal organizovat Arabské dobrovolníky v Afghánistánu.
Abdullah Azzam era un carismático líder religioso que había empezado a organizar a los voluntarios árabes en Afganistán.
Nový král Abdulláh chce změnit staré zvyky, aby toho ženy mohly dělat víc.
El nuevo rey, Abdullah, intenta cambiar algunas reglas malas para que las mujeres puedan hacer más cosas.
Abdulláh je v jednom z těch aut. Ale nevíme v kterém.
Abdulá está en uno de esos vehículos. No sabemos en cuál.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Poněvadž i když korunní princ Abdulláh má kolem sebe svou vlastní loajální družinu včetně Národní gardy, odporu čelí hlavně ze strany nejvyšších náboženských představitelů.
Aunque el príncipe Abdullah tiene su propio grupo de seguidores leales, incluyendo a la guardia nacional, se enfrenta a la oposición de figuras importantes de la clase religiosa.
Korunní princ Abdulláh je mnohem ochotnější k reformě než mocný ministr vnitra princ Najíf, který lne ke starému úzkoprsému systému represí.
El príncipe heredero Abdullah se muestra mucho más abierto a las reformas que el príncipe Naif, el poderoso ministro del interior, quien se aferra al viejo sistema de represión.

Možná hledáte...