absurdism švédština

Význam absurdism význam

Co v švédštině znamená absurdism?

absurdism

en riktning inom teatern som uttrycker det absurda i tillvaron

Možná hledáte...