čeština | angličtina | němčina | ruština

'Are'are angličtina

Význam 'Are'are význam

Co v angličtině znamená 'Are'are?

'Are'are

An Oceanic language of the Solomon Islands.

Příklady 'Are'are příklady

Jak se v angličtině používá 'Are'are?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Everyone seems to be a loser, even if some are more affected than others.
Zdá se, že tratí všichni, byť někteří jsou oproti ostatním postiženi víc.
Drones - unmanned aircraft that are remotely steered - have proven to be effective in killing a significant number of terrorists, including many of the most important leaders.
Bezpilotní dálkově řízené letouny se ukázaly jako účinný nástroj k zabíjení značného počtu teroristů, včetně mnoha jejich nejvýznamnějších předáků.

Příklady 'Are'are anglicky v příkladech

Jak přeložit 'Are'are do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

In view, then, of your present opinion. that your superiors are negligent and incompetent, could you give them unquestioned obedience. should you be returned to duty?
In view, then, of your present opinion. that your superiors are negligent and incompetent, could you give them unquestioned obedience. should you be returned to duty?

Možná hledáte...

Are | are