EE | zee | wee | tee

'ee angličtina

Význam 'ee význam

Co v angličtině znamená 'ee?

'ee

(archaic, colloquial) ye; you (singular or plural) (used like an enclitic, after a consonant)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »