we | EE | wye | wet
B2

wee angličtina

čurat, nepatrný, močit

Význam wee význam

Co v angličtině znamená wee?
Definice v jednoduché angličtině

wee

A wee bit, boy, while etc. is a very small one. He was a wee bit upset about the changes. What a lovely wee child!

wee

If an animal wees, it passes waste liquid from its body.

wee

(used informally) very small a wee tot very early the wee hours of the morning a short time bide a wee močit (= make) eliminate urine Again, the cat had made on the expensive rug
Doporučujeme...Online kurzAJ - Slovíčka pro designéry B2Podívat se onlinejazyky.cz »

Překlad wee překlad

Jak z angličtiny přeložit wee?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako wee?
Doporučujeme...Anglická gramatikaCvičení a testy, česko-anglický výklad.Koupit booktook.cz »

Časování wee časování

Jak se v angličtině časuje wee?

wee · sloveso

Příklady wee příklady

Jak se v angličtině používá wee?

Citáty z filmových titulků

The only place I haven't heard from is the Bide-A-Wee home.
Jediné místo, odkud si nestěžovali, je útulek pro zvířata.
Oh, here he is in the pee wee football.
Tady je jako dítě na fotbale.
No, not even a wee drop to steady a man's nerves.
Ne, dokonce ani kapičku na nervy.
It's such a love I have for wee ones like you!
Mám vás maličké tak ráda.
I suppose you wouldn't be having a snifter of whiskey, just a wee drop?
Počítám, že nemáš panáka whiskey, jen malou kapičku?
It is a wee bit chilly.
Je trošku chladno.
I clear mine a wee bit noisily perhaps.
Možná jsem si odkašlal kapánek nahlas.
I knew you'd be along this way soon, but you're a wee bit late.
Věděl jsem, že sem brzy dorazíš, ale jdeš trochu pozdě.
They're on the wee tray.
Jsou tady na tácku. - Ah.
Now, let's see. Whee wee we?
Kde jsme to byli.
All his kith and kin wee dead.
Neměl rodinu.
Thought you wee tall, dak steak of light.
Čekala jsem na ten blesk.
But, daling, we wee maied today.
Ale drahý, dnes jsme se vzali.
We wee planning to hold sevices befoe dinne.
Plánovaly jsme před večeří smuteční obřad.
Doporučujeme...Online kurzAnglická slovíčka pro A2Podívat se onlinejazyky.cz »