čeština | angličtina | němčina | ruština
-a | Ara | apa | ana

'za angličtina

Význam 'za význam

Co v angličtině znamená 'za?

'za

(slang) Pizza