čeština | angličtina | němčina | ruština
-a | ad | -d | a1

-ad angličtina

Význam -ad význam

Co v angličtině znamená -ad?

-ad

a unit or set (especially of a specified number) (medicine, anatomy) toward