čeština | angličtina | němčina | ruština
ave | abate | ace | ae

-ate angličtina

Význam -ate význam

Co v angličtině znamená -ate?

-ate

(in adjectives) having the specified thing (in adjectives) characterized by the specified thing (in adjectives) resembling the specified thing (in nouns) a thing characterised by the specified thing (in nouns) a rank or office (chemistry, in nouns) a derivative of a specified element or compound; especially a salt or ester of an acid whose name ends in -ic to act in the specified manner

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -ate?

-ate angličtina » angličtina

ate

Možná hledáte...