čeština | angličtina | němčina | ruština
Cato | actor | cater | cantor

-ator angličtina

Význam -ator význam

Co v angličtině znamená -ator?

-ator

used to form agent nouns, usually from verbs that have the ending -ate

Možná hledáte...