čeština | angličtina | němčina | ruština
bot | bo | abort | about

-bot angličtina

Význam -bot význam

Co v angličtině znamená -bot?

-bot

automatic systems, computer programs and machines

Možná hledáte...