čeština | angličtina | němčina | ruština
abort | bobo | boko | bono

-boro angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -boro?

-boro angličtina » angličtina

-bury -burgh -borough

Možná hledáte...