čeština | angličtina | němčina | ruština
Abu | ff | Fe | af

-fu angličtina

Význam -fu význam

Co v angličtině znamená -fu?

-fu

(slang) Used to form nouns indicating expertise or mastery of specified skill or area of knowledge.