Ur | fu | Fr | Sur
A2

fur angličtina

srst, kožešina, kožich

Význam fur význam

Co v angličtině znamená fur?
Definice v jednoduché angličtině

fur

The hair of an animal. My dog has very soft fur. Hairy skin of an animal, often used to make of clothes. It take many beaver furs to make a coat. or Clothes made from animal fur. She loved to wear fur. She often wears furs. She had fur on last night.

fur

A joke spelling of for, from how for said in some non-standard kinds of English. Also spelled "fer." He ain't been a-huntin' fur long. (Meaning: "He has not been hunting for long.")

fur

the dressed hairy coat of a mammal srst dense coat of fine silky hairs on mammals (e.g., cat or seal or weasel) a garment made of the dressed hairy coat of a mammal
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Překlad fur překlad

Jak z angličtiny přeložit fur?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako fur?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Časování fur časování

Jak se v angličtině časuje fur?

fur · sloveso

Příklady fur příklady

Jak se v angličtině používá fur?

Jednoduché věty

Tom signed a petition to ban fur farms.
Tom podepsal petici za zákaz kožešinových farem.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

I'm a trapper. Surely there's fur aplenty out in that land beyond Oregon?
Ale tam za Oregonem musí být spousta zvěře.
I think next time I'll take a fur coat.
Příště si vyberu kožich.
Say, why shouldn't I own six fur coats?
Řekni, proč bych nemohla mít šest kožichů?
Tina, quick, get me that other jacket, the one with the fur.
Tino, rychle, dej mi kožešinovou bundu.
Now I'll get that fur coat.
Konečně si pořídím ten kožich.
But if you'll do what I ask you to do, I'll send you that fur toque for a present.
Když si to vyměníš, daruju ti kožešinovou toku.
You can keep your fur toque.
Tu toku si nech.
They watch the fur auctions.
Co na to říct? Klika, co?
Without that, I never would have trusted them. on a mission as important as a fur deal.
Nebýt něj, nikdy bych jim nesvěřil. tak důležitý úkol, jako je prodej kožešin.
They are sitting there, those three, for six weeks. and haven't sold a piece of fur.
Ti tři tam jsou už šest týdnů. a neprodali ani jednu kožešinu.
I haven't got a yacht, or a pearl necklace, or a fur coat, or a country seat, or even a winter seat.
Nemám jachtu, nebo perlový náhrdelník, nebo kožich, nebo venkovské sídlo, nebo dokonce zimní sídlo.
If I were any slower the fur on my tail would have been burned off.
Kdybych byl jenom trochu pomalejší, měl bych kůži na ocase spálenou.
Was she wearing that fur coat?
Nosila kožich?
Too many feel about women's rights the way a girl I know does about her fur coat.
Lidé si myslí o právech žen to, co má známá o svém kožichu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The entrepreneur might buy his wife a new fur coat or his workers a new production plant.
Podnikatel může koupit nový kožich manželce nebo novou výrobní halu zaměstnancům.
Worse still (if one can compare such atrocities) is a video showing fur-bearing animals being skinned alive and thrown onto a pile of other animals, where they are left to die slowly.
Ještě horší (může-li člověk takové ukrutnosti vůbec porovnávat) je video zachycující kožešinová zvířata stahovaná zaživa a odhazovaná na hromadu dalších zvířat, kde pomalu umírají.
Elegant ladies, for example, no longer buy fur coats.
Vkusné dámy si už například nekupují kožichy.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

fur čeština

Překlad fur anglicky

Jak se anglicky řekne fur?

fur čeština » angličtina

furlongs furlong