litina | timid | tidal | tibia

-itida čeština

Překlad -itida anglicky

Jak se anglicky řekne -itida?

-itida čeština » angličtina

it is -itis
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ition | -itis | -it is | -itude | -it-all | -itel | -itol | -ite | -ity