pity | city | žitý | šitý

-ity angličtina

Význam -ity význam

Co v angličtině znamená -ity?

-ity

Used to form a noun from an adjective; especially, to form the noun referring to the state, property, or quality of conforming to the adjective's description. Used to form nouns from adjectives.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -ity?

-ity angličtina » angličtina

-ness hood ability state ship ness Y Th OSE IA -ship -ous -hood

Možná hledáte...

-ite | -itel | -itis | -itol | -it is | -itida | -ition | -itude | -it-all
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »