vous | fous | sou | oust

-ous angličtina

Význam -ous význam

Co v angličtině znamená -ous?

-ous

Used to form adjectives from nouns, to denote possession or presence of a quality in any degree, commonly in abundance. chemical compounds in which a specified chemical element has a lower oxidation number
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -ous?