Leigh | sleigh | weigh | neigh

-leigh angličtina

Význam -leigh význam

Co v angličtině znamená -leigh?

-leigh

the condition of eternal life and never dying
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-lept | -letý | -lect | -lent | -lepsy | -less | -leptic | -les- | -let | -lecithal | -le