-like disposition angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -like disposition?

-like disposition angličtina » angličtina

-like nature -ish temperament
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady -like disposition příklady

Jak se v angličtině používá -like disposition?

Jednoduché věty

Would you like something to drink?
Dáš si něco k pití?
Would you like to dance with me?
Nechceš si se mnou zatančit?
Would you like to dance with me?
Nechcete si se mnou zatančit?
I'd like to stay for one night.
Chtěl bych zůstat na jednu noc.
I'd like to stay for one night.
Chtěla bych zůstat na jednu noc.
I don't like learning irregular verbs.
Nelíbí se mi se učit nepravidelná slovesa.
He's sleeping like a baby.
Spí jako nemluvně.
I hope he'll be able to come! I'd like to see him.
Doufám, že bude moci přijít! Rád bych ho viděl.
You like fruit.
Ty máš rád ovoce.
You like fruit.
Vy máte rádi ovoce.
You like fruit.
Vy máte rád ovoce.
You like fruit.
Vy máte ráda ovoce.
You like fruit.
Ty máš ráda ovoce.
Do you like Mozart's music?
Máš ráda Mozartovu hudbu?

Možná hledáte...

-like nature | -like | -licious | -lings | -lim- | -ling | -lite | -li- | -lit | -li
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »