most | mošt | smolt | moist

-most angličtina

Význam -most význam

Co v angličtině znamená -most?

-most

Furthest; -est; used to form superlatives of certain adjectives, especially directional and inherently-comparative ones.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...