one | zone | tone | none

-one angličtina

Význam -one význam

Co v angličtině znamená -one?

-one

a ketone ketone
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-on | -onym | -onium | -onymy