plants | parts | panty | panto

-pants angličtina

Význam -pants význam

Co v angličtině znamená -pants?

-pants

(informal, usually, pejorative) Used with adjectives ending in -y to form nicknames based on a negative quality of a person.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...