Ábel | ábel | abl | Abe

Abel angličtina

Ábel, Abel

Význam Abel význam

Co v angličtině znamená Abel?

Abel

(Old Testament) Cain and Abel were the first children of Adam and Eve born after the Fall of Man; Abel was killed by Cain Abel Norwegian mathematician (1802-1829)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Abel překlad

Jak z angličtiny přeložit Abel?

Abel angličtina » čeština

Ábel Abel Ábela Havelek Havel

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Abel?

Abel angličtina » angličtina

Niels Henrik Abel Niels Abel Abelard
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Abel příklady

Jak se v angličtině používá Abel?

Citáty z filmových titulků

Abel, this is Control.
Abele, tady velitelství.
Calling Nan, Mike, Abel.
Volám N-M-A.
This is Abel, Sugar, Abel, Nan.
Tady je A-S-A-N.
This is Abel, Sugar, Abel, Nan.
Tady je A-S-A-N.
This is Nan, Mike, Abel.
Tady je N-M-A.
ABEL, ADAMS, ALLEN, ATMAN. BOYS, WHERE ARE YOU?
Abel, Adams, Allen, Altman.
He was Abel Davos, sentenced to death in absentia.
Jeho jméno bylo Abel Davos, odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti.
Abel speaking.
Tady je Abel.
Abel!
Abel!
We can't send Abel a man who risks being arrested.
Nemůžeme poslat pro Abela muže, kterému hrozí, že bude zatčen.
Abel hadn't got his phone number.
Abel neměl jeho telefonní číslo.
If Abel had not given me the money, it wouldn't be mine.
Pokud by mi Abel nedal peníze, nebylo by moje.
Yes, but Fargier owes Abel his life.
Ano, ale Fargier vděčí Abelovi za svůj život.
Abel got him out of prison.
Abel ho dostal z vězení.

Abel čeština

Překlad Abel anglicky

Jak se anglicky řekne Abel?

Abel čeština » angličtina

Abel
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

Abel sum | Abe | abeam | abeng | abear | abend | abele | abeat | Abee | ABEDA | abed | abelia