čeština | angličtina | němčina | ruština
ABM | aol | aba | ABB

abl čeština

Příklady abl anglicky v příkladech

Jak přeložit abl do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Všechny naše FA22 a ABL jsou ve vzduchu.
Our FA22's and ABL's are all in the air.