al | AB | nbl | all

abl čeština

Příklady abl příklady

Jak se používá abl?

Citáty z filmových titulků

Všechny naše FA22 a ABL jsou ve vzduchu.