čeština | angličtina | němčina | ruština
AB | abb | ABC | abs

abl čeština

Příklady abl příklady

Jak se používá abl?

Citáty z filmových titulků

Všechny naše FA22 a ABL jsou ve vzduchu.