Dina | Dana | Diane | liana

Diana angličtina

Diana

Význam Diana význam

Co v angličtině znamená Diana?

Diana

(Roman mythology) virgin goddess of the hunt and the Moon; counterpart of Greek Artemis English aristocrat who was the first wife of Prince Charles; her death in an automobile accident in Paris produced intense national mourning (1961-1997)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Diana překlad

Jak z angličtiny přeložit Diana?

Diana angličtina » čeština

Diana Památník Diany Diana Frances Spencerová

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Diana?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Diana příklady

Jak se v angličtině používá Diana?

Citáty z filmových titulků

I've seen Diana Dors sitting on one in Photoplay.
Viděla jsem Dianu Dors na jedné sedět v časopise Photoplay.
Diana Dors isn't Scandinavian.
Diana Dors není ze Skandinávie.
And then Morpheus, the god of sleep, covers everything with his cloak of night, as Diana, using the new moon as a bow, shoots an arrow of fire that spangles the sky with stars.
A pak Morfea, boha spánku, jenž vše zahalí svým pláštěm noci, zatímco Diana, používaje nový měsíc jako luk, vystřelí ohnivý šíp, čímž se na obloze rozzáří hvězdy.
My real name is Diana, but my sister changed it.
Původně Diana, sestra mi to změnila.
This is my youngest daughter, Diana.
To je má nejmladší dcera, Diana.
And put Athena and Diana to shame.
A zahanbit Athenu a Dianu.
It's called Diana's pavilion.
Říká se mu Dianin pavilon.
It's Diana.
Diana.
But, Diana, it's all arranged.
Ale, Diano, všechno je zařízeno.
Diana, my child, for my sake.
Diano, mé dítě, kvůli mně.
Diana, my dear.
Diano, moje drahá.
Diana, darling, at last I found you.
Diano, miláčku, nakonec jsem tě nalezl.
Diana, this is the duke.
Diano, tady je vévoda.
Diana.
Diano.

Diana čeština

Překlad Diana anglicky

Jak se anglicky řekne Diana?

Diana čeština » angličtina

Diana
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Diana anglicky v příkladech

Jak přeložit Diana do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Diana Dors není ze Skandinávie.
Diana Dors isn't Scandinavian.
A pak Morfea, boha spánku, jenž vše zahalí svým pláštěm noci, zatímco Diana, používaje nový měsíc jako luk, vystřelí ohnivý šíp, čímž se na obloze rozzáří hvězdy.
And then Morpheus, the god of sleep, covers everything with his cloak of night, as Diana, using the new moon as a bow, shoots an arrow of fire that spangles the sky with stars.
Původně Diana, sestra mi to změnila.
My real name is Diana, but my sister changed it.
To je má nejmladší dcera, Diana.
This is my youngest daughter, Diana.
Diana.
It's Diana.
Ale jak jsem mohl zapomenout, jak roztomilá Diana je to je, co mi dělá starosti.
But how I could have forgotten anyone as lovely as Diana that's what worries me.
Ale Diana?
But Diana?
Diana, ach. byla bláznivá.
Well, right, Diana.
Tahle malá Diana.
Diana, no.
Diana!
Diana.
Byla tu Diana.
Diana was here.
Paní Diana chce s tebou promluvit, než odjedeš, pane.
The lady Diana begs a word with you, sir, before you leave.
Krásná paní Diana - vdaná za idiota.
The lovely lady Diana married to an idiot.
Lady Diana, krásná jako vždy.
The lady Diana, as beautiful as ever.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »