dina | dana | diane | adina

Diana čeština

Překlad Diana francouzsky

Jak se francouzsky řekne Diana?

Diana čeština » francouzština

Dianne Diane

Příklady Diana francouzsky v příkladech

Jak přeložit Diana do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

A pak Morfea, boha spánku, jenž vše zahalí svým pláštěm noci, zatímco Diana, používaje nový měsíc jako luk, vystřelí ohnivý šíp, čímž se na obloze rozzáří hvězdy.
Et ensuite Morphée, le dieu des songes, recouvre tout de son manteau de noirceur, alors que Diane, se servant de la lune comme d'un arc, décoche une flèche de feu qui sème le ciel d'étoiles.
To je má nejmladší dcera, Diana.
Ma fille cadette, Diana.
Vaše sestra Diana vás jednou přivedla, a vy jste zranil mého oblíbeného koně.
Votre sœur vous emmena un jour et vous avez blessé mon cheval préféré.
Jak se má vaše sestra Diana?
Comment va votre sœur, Diana?
Diana, ach. byla bláznivá.
Bon, d'accord, Diana.
Tahle malá Diana.
Diana, non.
Diana!
Diana.
Byla tu Diana.
Diana est venue.
Diana?
Diana?
Paní Diana chce s tebou promluvit, než odjedeš, pane.
Diana voudrait te parler avant ton départ.
Krásná paní Diana - vdaná za idiota.
La belle Diana mariée à un idiot.
Lady Diana, krásná jako vždy.
Diana, aussi belle que jamais.
Chudák Diana.
Pauvre Diana.
To by mi Diana Ashburnhamová nikdy neodpustila.
Diana Ashburnham ne me le pardonnerait jamais.

Možná hledáte...