dina | Dana | diane | Adina

Diana němčina

Diana

Význam Diana význam

Co v němčině znamená Diana?

Diana

weiblicher Vorname Schon seit vielen Jahren fährt Diana im Frühjahr für sieben Wochen nach Kitzbühel.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Diana překlad

Jak z němčiny přeložit Diana?

Diana němčina » čeština

Diana

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Diana?

Diana němčina » němčina

Artemis
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Diana čeština

Překlad Diana německy

Jak se německy řekne Diana?

Diana čeština » němčina

Diana

Příklady Diana německy v příkladech

Jak přeložit Diana do němčiny?

Citáty z filmových titulků

A pak Morfea, boha spánku, jenž vše zahalí svým pláštěm noci, zatímco Diana, používaje nový měsíc jako luk, vystřelí ohnivý šíp, čímž se na obloze rozzáří hvězdy.
Dann kommt Morpheus, der Gott des Schlafes, der alles mit seinem Nachtumhang bedeckt. Diana, die den Neumond als Bogen benutzt, schießt einen Feuerpfeil, aus dem ein Himmel voller Sterne entsteht.
Původně Diana, sestra mi to změnila.
Eigentlich Diana, aber meine Schwester änderte das.
To je má nejmladší dcera, Diana.
Das ist meine Jüngste, Diana.
Diana.
Das ist Diana.
Vaše sestra Diana vás jednou přivedla, a vy jste zranil mého oblíbeného koně.
Sie kamen mit ihrer Schwester Diana.
Jak se má vaše sestra Diana?
Wie geht es Ihrer Schwester Diana?
Diana.
Diana.
Diana, ach. byla bláznivá.
Diana, ach. Die war verrückt.
Tahle malá Diana.
Die kleine Diana.
Diana!
Diana.
Byla tu Diana.
Diana war hier.
Paní Diana chce s tebou promluvit, než odjedeš, pane.
Das Fräulein Diana bittet um ein Wort mit Euch, bevor Ihr abreist.
Krásná paní Diana - vdaná za idiota.
Die liebenswerte Diana, verheiratet mit einem Wahnsinnigen.
Lady Diana, krásná jako vždy.
Diana, so schön wie immer.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

PRINCETON - Deset let po své smrti má princezna Diana stále hvězdnou sílu.
PRINCETON - Zehn Jahre nach ihrem Tod verfügt Prinzessin Diana noch immer über Starqualitäten.
Stala se snad Diana novým druhem světice, a pokud ano, o čem to vypovídá?
Wurde Diana zu einer neuen Heiligen, und wenn ja, was sagt uns das?
Ženy vypadaly jako fanatické fotbalové fanynky - až na to, že místo obličeje Davida Beckhama jukala z jejich odznaků Diana.
Sie sahen aus wie Fußball-Fans, nur dass nicht David Beckham, sondern eben Diana auf ihren Ansteckern zu sehen war.
Dal jsem se s nimi do řeči a zjistil jsem, že jejich oblečení, kabelky i boty mají stejný vzor jako ty, které nosívala Diana.
Ich begann mich mit diesen Frauen zu unterhalten und erfuhr, dass ihre Kleidung, Handtaschen und Schuhe jenen von Diana nachempfunden waren.
V kontrastu ke zdrženlivým a škrobeným členům britské královské rodiny se Diana projevovala jako princezna, která je zároveň normální lidskou bytostí podobnou spíše nám ostatním.
Dianas Schwächen waren allerdings ein Teil ihres Charmes. Im Gegensatz zu den reservierten und steifen Mitgliedern der britischen Königsfamilie, präsentierte sie sich auch als ganz normaler Mensch, als eine von uns.
Diana by možná byla vedla lepší život v USA, kde jsou lidé i média ve vztahu k dobročinnosti méně cyničtí a ochotnější akceptovat dobré úmysly tak, jak se navenek jeví.
Diana hätte vielleicht in den USA ein besseres Leben gehabt, denn dort sind die Menschen und die Medien weniger zynisch gegenüber guten Taten und eher dazu bereit, gute Absichten ohne Hintergedanken zu akzeptieren.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »