teď | te | td | ED

Ted angličtina

čechrat, obracet

Význam Ted význam

Co v angličtině znamená Ted?

Ted

a tough youth of 1950's and 1960's wearing Edwardian style clothes
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Ted překlad

Jak z angličtiny přeložit Ted?

ted angličtina » čeština

čechrat obracet

Ted angličtina » čeština

Božek

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Ted?

ted angličtina » angličtina

turn scatter dissipate

Ted angličtina » angličtina

Teddy boy
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Ted příklady

Jak se v angličtině používá Ted?

Jednoduché věty

Ted waited for her for a long time.
Ted na ni čekal hodně dlouho.

Citáty z filmových titulků

Ted, can we introduce Susan's family to Glyn?
Tede, můžeme představit Susaninu rodinu Glynovi?
Saw this in a TED Talk once.
Viděl jsem to v nějaké show.
I saw that TED Talk.
Tu jsem už viděl.
By stipulation with defense attorneys that this is a true film record taken at Strand by Ted Fitzgerald, in employment as a news cameraman I hereby present this film as state's Exhibit A.
Toto je skutečný filmový záznam natočený ve Strandu Tedem FitzgeraIdem, kameramanem týdeníku. Tento film předkIádám jako důkaz obžaIoby A.
OK, Ted.
Děkuji.
Hi-Ted!
Podívej!
Ted makes it seem fun.
S Tedem mě to nijak nevzrušuje.
Right-to Ted to eat.
Je to nejhorší věc na světě!
I think Ted will prove it?
Možná, když ho požádáš.
Meet the lady, Ted.
Zajímáš se o tu dámu, Tede?
Ted, where are you going?
Tede! Kam jdeš?
What happened? Ted was teaching the Part of the behind the screen.
Ukazoval jsem Tedovi zařízení za plátnem.
It is very nice, Ted.
To je moc milé, Tede.
Look at me. -Ted!
Podívejte se na mě.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

It is unlikely, but possible, that a hardliner like Ted Cruz, or a rank amateur with deep religious convictions, such as the neurosurgeon Ben Carson, will capture the party.
Je nepravděpodobné, leč možné, že stranu uchvátí stoupenec tvrdé linie jako Ted Cruz nebo funkcionářský amatér, kupříkladu neurochirurg Ben Carson.
Two initiatives - the Polity Project, founded by political scientist Ted Gurr, and Freedom House's annual Freedom in the World surveys - gauge political rights in almost every country.
Hodnocením politických práv v téměř všech zemích světa se zabývají dvě iniciativy - Polity Project založený politologem Tedem Gurrem a každoroční výzkumy Svoboda ve světě organizace Freedom House.

ted čeština

Příklady Ted anglicky v příkladech

Jak přeložit Ted do angličtiny?

Jednoduché věty

Ted na ni čekal hodně dlouho.
Ted waited for her for a long time.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

To je Ted!
Stevie and Mrs. Verloc!
Vsadil bych se, že Ted je nejí.
Right-to think not.
Hrát si s loděmi je zábavné! Miluju to. A Ted ví hodně zajímavých věcí.
Play with ships is fun, but he know a lot of gangsters and thieves.
Jo, no, Ted viděl Socka spadnout na ten vánoční stromek.
Yeah, well, Ted saw Sock fall into the Christmas tree.
Vyděšenej Ted je vždycky dobrá chvíle.
Terrified Ted is always a good time.
Ted nemám cas.
I'm too busy right now.
Ted napíšu O a pak si prijdte pro K.
I'll put the O on now and come back later for the K.
Ted bude všechno v porádku.
Everything is going to be all right now.
Musí se to udelat ted?
Must they do that now?
Ted nejsme sterilní.
Now we're all unsterilized.
Foley musel zemrít zrovna ted.
Foley had to go and die on us.
Ted nemám cas na vtipy.
This is no time forjokes.
Urcite ted dostává rozumy od Taylora.
I guess Taylor's telling him what to do.
Nechci to pohrbít v tom zákone o dotacích. Ted to už nemužeme zastavit.
Burying it in this deficiency bill as nice as you please, having it approved.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je nepravděpodobné, leč možné, že stranu uchvátí stoupenec tvrdé linie jako Ted Cruz nebo funkcionářský amatér, kupříkladu neurochirurg Ben Carson.
It is unlikely, but possible, that a hardliner like Ted Cruz, or a rank amateur with deep religious convictions, such as the neurosurgeon Ben Carson, will capture the party.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »