admirál čeština

Překlad admirál anglicky

Jak se anglicky řekne admirál?

admirál čeština » angličtina

admiral

Admirál čeština » angličtina

Admiral
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady admirál anglicky v příkladech

Jak přeložit admirál do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Nebo to bylo jen konfuciánské podezření z takzvaných divných věcí které admirál Čeng Che přinesl s sebou domů?
Or was it just Confucian suspicion of the so-caIIed strange things that admiral Zheng He had brought home with him?
Admirál Čeng Che a jeho obrovské lodě a grandiózní ambice jeho Císaře přinesli velmi málo pro Čínu.
Admiral Zheng He's enormous ships and his emperor's grandiose ambitions had done precious little for China.
Admirál útočí!
The admiral attacks!
Admirál a Lady Burbankovi.
Admiral and Lady Burbank.
Jeho otec byl admirál.
His father was an admiral.
Jeho dědeček byl admirál. A jsou na to hrdí.
His grandfather was an admiral and they're proud of that.
Do roka byste byl admirál.
You'd be an admiral inside of a year.
Známý admirál bukanýrů. se zmocnil galéry i sošky.
A famous admiral of buccaneers took the Knights' galley and the bird.
Pan Karusu a admirál Imura prohlásil na tiskové konferenci, že záměry Japonska jsou mírové.
MR. KARUSU AND ADMIRAL IMURA HAVE ASSURED THE PRESS THAT JAPAN'S INTENTIONS ARE PEACEFUL.
Admirál Sir Merton Barrow z takzvané starší služby.
Admiral Sir Merton Barrow of the so-called Senior Service.
Vydala ho včera večer Jeho Excelence admirál Robert, guvernér Francouzských Antil.
The decree was issued last night by his Excellency, Admiral Robert. Governor General of the French West Indies.
Admirál Rochard.
Admiral Rochard.
Byl tu admirál lord Horatio z Ascoynu.
There was Admiral Lord Horatio D'Ascoyne.
Admirál lord Horatio z Ascoynu to byl tvrdší oříšek.
Admiral Lord Horatio D'Ascoyne presented a more difficult problem.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Velitel námořního stábu admirál Viktor Kravčenko prohlásil, že největsí hrozbou pro Rusko jsou námořní síly USA.
Admiral Victor Kravchenko, the chief of the Navy staff, argued that the main threat to Russia is the US Navy.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...