čeština | angličtina | němčina | ruština

admirál

Český výkladový slovník

Co znamená admirál?

admirál

obecné označení nejvyšších hodností u válečného námořnictva nositel jedné z nejvyšších hodností u válečného námořnictva, stojící zpravidla nad viceadmirálem a pod velkoadmirálem či admirálem loďstva

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje admirál?

admirál · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...