admirál čeština

Význam admirál význam

Co znamená admirál?

admirál

obecné označení nejvyšších hodností u válečného námořnictva nositel jedné z nejvyšších hodností u válečného námořnictva, stojící zpravidla nad viceadmirálem a pod velkoadmirálem či admirálem loďstva

Synonyma admirál synonyma

Která slova mají podobný význam jako admirál?

admirál čeština » čeština

vlajkový důstojník velitel loďstva

Skloňování admirál skloňování

Jak se skloňuje admirál?

admirál · podstatné jméno

+
++

Příklady admirál příklady

Jak se používá admirál?

Citáty z filmových titulků

Admirál útočí!
Jeho otec byl admirál.
Jeho dědeček byl admirál. A jsou na to hrdí.
Známý admirál bukanýrů. se zmocnil galéry i sošky.
Vydala ho včera večer Jeho Excelence admirál Robert, guvernér Francouzských Antil.
Jmenuji se Don Jose Hernandez, posílá mě admirál El Supremo.
Sir Rodney Leighton, říká se mu, rytíř pevností, musí mít závažný důvod, admirál loďstva Jeho veličenstva.
Všiml sis, že se admirál obzvlášť zajímá o takové piloty?
Admirál mě chce vidět.
Admirál Tarrant mi řekl o Mikeu Forneym.
Vím, co se mi admirál pokoušel vysvětlit.
S flotilou přijel admirál Halsey.
Není váš otec admirál Starrat?
Generál Gordon, Admirál Beatty a Mildred.
Nebo to bylo jen konfuciánské podezření z takzvaných divných věcí které admirál Čeng Che přinesl s sebou domů?
Admirál Čeng Che a jeho obrovské lodě a grandiózní ambice jeho Císaře přinesli velmi málo pro Čínu.
Admirál a Lady Burbankovi.
Do roka byste byl admirál.
Pan Karusu a admirál Imura prohlásil na tiskové konferenci, že záměry Japonska jsou mírové.
Admirál Sir Merton Barrow z takzvané starší služby.
Admirál Rochard.
Byl tu admirál lord Horatio z Ascoynu.
Admirál lord Horatio z Ascoynu to byl tvrdší oříšek.
Dudley Tennant. Admirál a Lady Burbankovi.
Někdy jsem taky admirál Halsey.
Tak proč tě volá sám admirál Bridie?
Kdybys měl jen nahradit někoho nemocného, nevolal by tě admirál Bridie, že?
Admirál Bridie mluvil trochu neurčitě.
Admirál mi dal dočasný průkaz. pro místo, kterému se říká pastorální klub.
Admirál je nahoře.
Admirál mi řekl, že tě tady najdu.
Admirál měl pravdu.
Admirál Renaud mu důvěřuje, ale vy.
To jsou lodní dokumenty! Pečeť smí sejmout jen admirál.
Admirál Renaud by neposlal loď ze Západní Indie, aby prorazila blokádu, pokud by nevezla náklad hodný takového rizika.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Velitel námořního stábu admirál Viktor Kravčenko prohlásil, že největsí hrozbou pro Rusko jsou námořní síly USA.

Možná hledáte...