administrativně čeština

Příklady administrativně příklady

Jak se používá administrativně?

Citáty z filmových titulků

Ale administrativně si musíte dát pozor na rasové téma.
Administrativně je stále rachotí mě, člověče.
Administrativně.
Administrativně. je to jako tam je něco povědomého sem.
Nevědět o něm bylo administrativně nemožné.
Řekněte mi. jak by mohla administrativně souviset. Konfederace živnostníků a umělců s nemocnicí?
Administrativně je mi z toho smutno.
Administrativně musí být velmi drahé!
Administrativně jistý, voní jako bakalářské pad!
Administrativně je skutečná kohout-sání nepořádek.
Byl administrativně vyřazen.
Administrativně je, stejně jako, fouká mou mysl.
Administrativně je načten z pavouků.
Administrativně je divné se musí dostat odsud!
Zakončím to administrativně, prosím, vyhoď ty nesmysly ven do kontejneru.
Všichni vědí, že jste neměl v úmyslu. Ale administrativně si musíte dát pozor na rasové téma.
Chytila jste Ericha Blunta do sexuální pasti, abyste získala vzorek DNA a byla jste kompletně mimo vaši pravomoc, když jste střelila a zabila muže na samostatné policejní akci, zabití, za které jste byla postavena administrativně mimo a žalována.
Administrativně se nezměnilo, protože jsme byli děti, Vpravo dolů do zatkli kamer.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prostě to trvá příliš dlouho, než zamýšlené změny v daních i výdajích projdou Kongresem a zpracují se administrativně.
Ačkoliv ostrovy administrativně kontrolovalo Japonsko, čínské lodě čas od času vstoupily do japonských vod, aby uplatnily své právní postavení.
Pokud se centrální vláda nebude v regionech snažit uplatňovat svou sílu a vliv, ať už administrativně nebo vojensky, je mnohem vyšší šance, že tyto regiony zůstanou součástí republiky.
Důsledky tohoto rozdělení však přetrvávají dodnes: Pákistán dosud nebyl schopen vytvořit administrativně důvěryhodnou vládu.
Systém je složitý, administrativně nákladný a může vést ke dvojímu zdanění, protože členské státy obvykle nepovolují úplné odpisy ztrát a daňových povinností vzniklých v zahraničí.
Palestinská vláda je sjednocená administrativně, ale rozdělená politicky.

Možná hledáte...