administrativní čeština

Význam administrativní význam

Co znamená administrativní?

administrativní

související s administrativou

Synonyma administrativní synonyma

Která slova mají podobný význam jako administrativní?

administrativní čeština » čeština

správní úřední byrokratický administrační

Skloňování administrativní skloňování

Jak se skloňuje administrativní?

administrativní · přídavné jméno

+
++

Příklady administrativní příklady

Jak se používá administrativní?

Citáty z filmových titulků

Běžte do administrativní budovy.
Rozmýšlel jsem tu věc znovu a rozhodl jsem, že majory a vyšší šarže zařadím na administrativní povinnosti.
Slečno Kubelíková, druhý administrativní asistent musí mít určitý odhad charakteru.
Rozloučili jsme se v administrativní budově.
Administrativní.
Hluboce se zajímám o administrativní problémy.
Mně se zdá, že sis po mém odchodu toho vzal na sebe moc, hodně věcí, které jsme předtím dělali ve více lidech, na úrovni stranické, svazové a administrativní.
A mužem, který tuto zbraň třímá, je Ministr pro administrativní záležitosti, ctihodný poslanec, pan James Hacker.
A co administrativní problémy?
Ano, ale pak tu jsou příšerné administrativní problémy, pane.
Ministr pro administrativní záležitosti, muž stojící v samém centru kontroverzní počítačové databáze.
Jamesu Hackerovi, Ministru pro Administrativní záležitosti, panu Georgi Conwayovi, předsedovi Národní stavbařské federace a Joe Morganovi, generálnímu tajemníku Odborového svazu stavoprůmyslu.
Post ministra pro administrativní záležitosti získává Jim Hacker, bývalý stínový ministr zemědělství.
Jsem ministr pro administrativní záležitosti.
Pane Boyle, než půjdete, mám administrativní dotaz.
Jen takové hloupé administrativní pochybení.
Já dělám. někdy jsou tam administrativní věci a on mě požádá, abych je udělala.
Rozmýšlel jsem tu věc znovu a rozhodl jsem, že majory a vyšší šarže zařadím na administrativní povinnosti. Necháme pracovat pouze poddůstojníky. Ne.
Je to jako kdyby administrativní aparát neunesl nahromaděné napětí. dlouholeté působení skrz tu samou záležitost, a přijal sám od sebe, bez rozhodnutí úředníků, své vlastní řešení.
Dle ustanovení restaurace císařství budou všechny administrativní věci potvrzeny Jeho výsostí!
Výslechy jsou jen administrativní nutnost.
Jen administrativní omyl.
Mě velice zajímají administrativní záležitosti.
Tohle je administrativní pracovník v reklamě.
Mrtví kontroloři hygieny telefonů a administrativní pracovníci.
Nebudou administrativní sankce.
Přesto považují oficiální místa tento incident za obyčejnou administrativní chybu.
Ale když k tomu přičtete daně, poplatky za přístroje, výdaje na doktory, udržovací náklady, administrativní poplatky.
Za poslední čtyři roky.pracuje jako výzkumný pracovník a administrativní ředitel na patologii v nemocnici Chicago Memorial.
Já jsem paní MacDonaldová, administrativní asistentka.
Šlo o administrativní chybu. Byl pohřben před čtyřmi dny do anonymního hrobu.
Samozřejmě. očekáváme, že si necháte. malý administrativní poplatek za vaši námahu.
Budeš muset převzít moje administrativní povinnosti aspoň na chvíli, než se dám zase dohromady.
Zřejmě se teď budeme docela hodně setkávat když vám pan profesor předal administrativní povinnosti.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na dosažení kýženého výsledku jsou vynakládány obrovské administrativní prostředky.
Spojené státy naléhají na administrativní reformy a hrozí přerušením financování, nebudou-li reformy na dohled.
Právě na tom se zakládá neústupný americký požadavek na administrativní reformy.
Teď, kdy se ze státních hranic uvnitř Evropské unie staly ne více než administrativní čáry, přesel tento úkol do rukou institucí, které mají nad členskými státy výsadní pravomoci.
Může a mělo by se však udělat více, než se tato nová vlna půjček stane příliš velkou, než aby se dala zvládnout, nebo než se rozšíří na regionální a obecní úroveň, která trpí slabší administrativní kapacitou.
Metoda administrativní kontroly ovsem nemůže fungovat v nových oblastech, kde je pokračující centralizace naprosto nutná: v zahraniční politice a obraně.
Evropa je v situaci, kdy by centralizací zahraniční a obranné politiky mohla mnohé získat, avsak administrativní kontrola v těchto oblastech nemůže fungovat.
Kromě toho musí Čína snížit administrativní libovůli a zavést rozumnou a předvídatelnou regulaci, která bude řešit otázku přirozených monopolů a externalit.
Návrh vstupního protokolu zatím po Číně nevyžaduje, aby přijala pravidla administrativních postupů nebo standardy důkazového řízení, kterými by se měly řídit administrativní orgány.
Výroba a administrativní podpora kdysi zaměstnávaly miliony lidí.
K tomu však budeme muset zvýšit efektivitu unijních institucí, včetně lepší regulace a nižší administrativní zátěže.
Cobhamem navržená regulace by samozřejmě znamenala značné administrativní náklady.
Představují kolaps vládnutí - jsou výplatou za hříchy administrativní neschopnosti a politického zneužívání.
Vláda je podle všeho přesvědčena, že vysoké ceny ropy, administrativní zdroje a dominance nad místními médii jí zajistí volební vítězství.
Když užitečné politické cíle soutěží o vzácné administrativní zdroje a politický kapitál, liberalizace obchodu se často netěší takovému zájmu, jako je obvyklé v rozvojových strategiích.
Vlády obou zemí svůj omezený politický kapitál a administrativní zdroje investovaly do jiných oblastí než do liberalizace obchodu.
Výsledkem ovšem nebyl administrativní stát ve francouzském stylu.
Protože však má nad nimi administrativní kontrolu Japonsko, čínské lodě a letadla často vstupují do japonských vod, aby tam uplatňovaly nárok své země.
Velmi náročné jsou navíc administrativní těžkosti při zavádění komplexní daně z bohatství, což vyvolává otázky ohledně spravedlivosti.

Možná hledáte...