administrativní čeština

Překlad administrativní bulharsky

Jak se bulharsky řekne administrativní?

administrativní čeština » bulharština

управителен административен

Příklady administrativní bulharsky v příkladech

Jak přeložit administrativní do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Mám, ale někdy se naše práce trochu překrývají. Já dělám. někdy jsou tam administrativní věci a on mě požádá, abych je udělala.
Уивъли на долните коридори.
Rozmýšlel jsem tu věc znovu a rozhodl jsem, že majory a vyšší šarže zařadím na administrativní povinnosti. Necháme pracovat pouze poddůstojníky.
Размислих и реших да възложа. на майорите и по-висшите, административни задачи. и само младшите офицери да работят.
Rozloučili jsme se v administrativní budově.
Оставих г-н Сампсън в сградата на летището.
Administrativní.
Канцеларски.
Administrativní chyba.
Печатна грешка.
Mně se zdá, že sis po mém odchodu toho vzal na sebe moc, hodně věcí, které jsme předtím dělali ve více lidech, na úrovni stranické, svazové a administrativní.
Струва ми се, че след заминаването ми, ти си позволил да се стовари върху теб работа, много работа, която тогава сме разпределяли между целия актив - и партиен, и профсъюзен, и. и административен, нали?
A mužem, který tuto zbraň třímá, je Ministr pro administrativní záležitosti, ctihodný poslanec, pan James Hacker.
И човека, който владее оръжието е министърът на административните работи, уважаемия Джеймс Хакър.
A co administrativní problémy?
Ами административните проблеми?
Ano, ale pak tu jsou příšerné administrativní problémy, pane.
Да, но има и важни административни проблеми.
Ministr pro administrativní záležitosti, muž stojící v samém centru kontroverzní počítačové databáze.
Министър по административните работи, човека в сърцето на компютърната версия на Големия брат.
Post ministra pro administrativní záležitosti získává Jim Hacker, bývalý stínový ministr zemědělství.
Министерството на администрацията отива при Джим Хакър, в миналото земеделски министър в сянка.
Jsem ministr pro administrativní záležitosti.
Министърът на нейно величество по административните въпроси.
Ne zcela, má to administrativní háček.
Има административен проблем.
Celostranický výbor pro administrativní záležitosti, který jsem založil, ukáže, kdo má úspěch.
Отбраният комитет по административните работи, който основах, е голям успех.

Možná hledáte...