administrativa čeština

Překlad administrativa bulharsky

Jak se bulharsky řekne administrativa?

administrativa čeština » bulharština

подпомагащ отдел администрация

Příklady administrativa bulharsky v příkladech

Jak přeložit administrativa do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Lidé nemají potuchy, co se vlastně děje, protože jim to nikdo neřekne, o základních vazbách s nacisty. Lidé si myslí, že nacisté jsou pryč. A americká administrativa.
В по-голямата си част хората си нямат представа (защото никой не ги информира), за дълбоката връзка на Нацистите и американската администрация.
Naše moderní administrativa všechno změní.
Нашата модерна администрация ще промени всичко.
Dobrá. Pak mi tedy vysvětli, proč k čertu náš dobrý generál vkráčí na slyšení v Senátu jako by byl sv. Jiří a administrativa by vypadala jako drak?
Можеш ли да обясниш защо един свестен генерал отива на изслушване в Сената, все едно че е Свети Георги, а администрацията е змеят?
Celá administrativa, podpisy šeků.
Трябва да подписвате чекове.
A speciálně Bushova administrativa, která je provázána se Saudskou Arábií, jak jen to jde!
Част от администрацията на Буш е в по-тесни връзки със Саудитска арабия, отколкото предполагате.
Bob Graham a Porter Goss později společně povedou vyšetřování, jehož výsledkem bude, že Bushova administrativa neobdržela žádné informace o chystaných útocích, které by jim mohly zabránit.
Боб Греъм и Портър Грос заедно по-късно ще водят общо разследване, в което се доказва,че администрацията на Буш не е получила никакви данни от разузнаването, което би могло да предотврати атаките.
Tisk scénářů a administrativa 1500.
Сценарий и административни разходи - 1500.
Tiskový tajemník David tlumočil prezidentovo prohlášení potvrzující, že americká administrativa stojí pevně za NATO..
Говорителят на президента Дейвид Тауд потвърди подкрепата на администрацията за НАТО.
Během příštích dvou týdnů se vláda a má administrativa. pokusí znovuzaložit Centrum pro nouzovou rekonstrukci.
През следващите две седмици моите служители и кабинет ще се преместят в щаба за Национално възстановяване.
Národní centrum pro rekonstrukci. a administrativa předně chtějí obnovit pořádek. A pomoci vám a využít vaše zdroje pro obnovu země.
Основната цел на Щаба за национално възстановяване е да възстанови обществения ред и да ви помогне и съхрани вашите средства за прехрана за страната.
Tímto směrem administrativa vyvíjela a bude vyvíjet tu nejráznější politiku.
В този смисъл, това управление се стреми и ще продължи да се стреми към най-яростна политика.
Typická celní administrativa!
Типично за митническите чиновници.
Podle čísel z nověvytvořeného úřadu pro morálku se prezident William Clark dostal na novou dramatickou úroveň popularity protože jeho administrativa se důrazně věnuje potřebám Země.
Според хора близки до новосъздадения Кабинет за Обществен Морал популярността на президента Уилям Кларк достигна до особено големи нива заради акцента в управлението си върху основните нужди на Земята.
Tady je administrativa.
Ето документацията.

Možná hledáte...