admirál čeština

Překlad admirál rusky

Jak se rusky řekne admirál?

admirál čeština » ruština

адмирал адмира́л флагман

Admirál čeština » ruština

Адмирал
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady admirál rusky v příkladech

Jak přeložit admirál do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Dudley Tennant. Admirál a Lady Burbankovi.
Лейтенант Дадли, адмирал и леди Бовэнк.
Vydala ho včera večer Jeho Excelence admirál Robert, guvernér Francouzských Antil.
Постановление было издано прошлой ночью его Превосходительством, адмиралом Робером. генерал-губернатором французских Антильских островов.
Není váš otec admirál Starrat?
Постойте! Ваш отец - адмирал Стэррэтт?
Někdy jsem taky admirál Halsey.
Иногда я думаю, что я - адмирал Холси.
Tak proč tě volá sám admirál Bridie?
Тогда почему это был сам адмирал Брайди?
Kdybys měl jen nahradit někoho nemocného, nevolal by tě admirál Bridie, že?
Если бы нужно было заменить кого-то заболевшего или что-то в этом роде, то для этого тебя не стал бы вызывать адмирал, правда?
Admirál Bridie mluvil trochu neurčitě.
Адмирал Брайди высказался. немного неопределенно.
Admirál mi dal dočasný průkaz. pro místo, kterému se říká pastorální klub.
Адмирал организовал мне временное членство. в каком-то месте, которое называется Пасторальный Клуб.
Admirál je nahoře.
Меня ждет адмирал.
Admirál mi řekl, že tě tady najdu.
Адмирал сказал, что вас можно найти здесь.
Admirál měl pravdu.
Адмирал не ошибся.
Admirál Renaud mu důvěřuje, ale vy.
Успокойся.
To jsou lodní dokumenty! Pečeť smí sejmout jen admirál.
Печать может снять только адмирал.
Admirál Renaud by neposlal loď ze Západní Indie, aby prorazila blokádu, pokud by nevezla náklad hodný takového rizika.
Адмирал Рено никогда бы не послал корабль из Вест-Индии через блокаду, если бы на нём не было груза, который бы оправдывал риск.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Velitel námořního stábu admirál Viktor Kravčenko prohlásil, že největsí hrozbou pro Rusko jsou námořní síly USA.
Адмирал Виктор Кравченко, руководитель Военно-Морского Штаба, доказывал, что главной угрозой России является Военно-Морской Флот Соединенных Штатов.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...