adore | abode | doba | dobeš

adobe angličtina

vepřovice

Význam adobe význam

Co v angličtině znamená adobe?

adobe

vepřovice sun-dried brick; used in hot dry climates the clay from which adobe bricks are made
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad adobe překlad

Jak z angličtiny přeložit adobe?

adobe angličtina » čeština

vepřovice nepálená cihla adobe

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako adobe?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adobe příklady

Jak se v angličtině používá adobe?

Citáty z filmových titulků

Now, with the colonel's permission I'd like to shake some of this Mexican adobe dust and get back to the dance.
S vaším dovolením. Rád bych ze sebe setřásl ten mexický prach a vrátil se k tanci.
Reavis took them from their adobe shack to his home in Santa Fe. where he lost no time in molding her into a baroness.
Reavis je odvedl z jejich chatrče z vepřovicových cihel do jeho domu v Santa Fe. kde neztrácel čas a začal z ní vytvářet baronku.
You remember once before. we walked like this near my little adobe shack, huh?
Pamatujete si, jak jste jednou. takhle přišel do mé malé boudy z vepřovic, co?
That's adobe country the colonel's riding through, sometimes three, four ravines to the mile.
Oblast kterou se vydala plukovníkova jízda je plná úkrytů, Občas tří, čtyři rokle do míle.
My blood brother will meet me on the adobe hill at daybreak.
Můj pokrevní bratr se setká se mnou na vrcholu kopce při rozbřesku.
I want to go to a place called Adobe Flat.
Chci na pláň Adobe Flat.
Adobe Flat?
Adobe Flat?
A man just got off the train and asked for Adobe Flat.
Právě tu vystoupil chlap a ptal se na Adobe Flat.
I have to go to a place called Adobe Flat.
Hledám místo jménem Adobe Flat.
What about Adobe Flat?
Co chcete na Adobe Flat?
He wants to go to Adobe Flat.
Chce na Adobe Flat.
What were you looking for in Adobe Flat?
Co hledáte na Adobe Flat?
Yes, I believe you about what you say about the businessmen. being interested in Adobe Flat.
Ale ano. Věřím vám, že podnikatelé. měli zájem o Adobe Flat.
Smith owned Adobe Flat.
Adobe Flat patřila Smithovi.

adobe čeština

Překlad adobe anglicky

Jak se anglicky řekne adobe?

adobe čeština » angličtina

adobe brick adobe
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adobe anglicky v příkladech

Jak přeložit adobe do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Chci na pláň Adobe Flat.
I want to go to a place called Adobe Flat.
Adobe Flat?
Adobe Flat?
Právě tu vystoupil chlap a ptal se na Adobe Flat.
A man just got off the train and asked for Adobe Flat.
Hledám místo jménem Adobe Flat.
I have to go to a place called Adobe Flat.
Co chcete na Adobe Flat?
What about Adobe Flat?
Chce na Adobe Flat.
He wants to go to Adobe Flat.
Co hledáte na Adobe Flat?
What were you looking for in Adobe Flat?
Ale ano. Věřím vám, že podnikatelé. měli zájem o Adobe Flat.
Yes, I believe you about what you say about the businessmen. being interested in Adobe Flat.
Adobe Flat patřila Smithovi.
Smith owned Adobe Flat.
Na Adobe Flat nikdy voda nebyla.
There never was any water on Adobe Flat.
Adobe.
Adobe.
Hostinec Adobe.
Adobe Inn.
Adobe Premiere 5.1.
Adobe Premiere 5.1.
Adobe Walls v Tirlinguaně v Texasu.
Adobe Walls in Terlingua, Texas.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »