doba | dobře | Amöbe | Dose

Adobe němčina

adobe

Význam Adobe význam

Co v němčině znamená Adobe?

Adobe

Architektur: nicht gebrannter, sondern luftgetrockneter Ziegel aus Lehm
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Adobe překlad

Jak z němčiny přeložit Adobe?

Adobe němčina » čeština

adobe vepřovice nepálená cihla

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Adobe?

Adobe němčina » němčina

Lehmziegel ungebrannter Lehmziegel Lehmstein
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

adobe čeština

Překlad Adobe německy

Jak se německy řekne Adobe?

adobe čeština » němčina

Adobe ungebrannter Lehmziegel Lehmstein

Příklady Adobe německy v příkladech

Jak přeložit Adobe do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Adobe Premiere 5.1.
Ich dachte, es wäre Musik.
Adobe Gaudalupe, Mexiko.
Adobe Gaudalupe, Mexiko.
Agente Schradere, rád bych vám představil Andrewa Coffmana z hotelu Adobe.
Agent Schrader, ich möchte Ihnen Andrew Coffman vom Adobe Hotel vorstellen.
Měl bys ji pojmenovat Adobe.
Du solltest sie Adobe nennen.
Adobe je cihla udělaná z jílu. tzv. vepřovice.
Adobe sind Ziegel aus Lehm.
Mě se víc líbí Adobe.
Mir gefällt Adobe besser.
Když jsem se vrátil do kanceláře, vložil jsem fotku do Adobe Photoshopu.
Als ich wieder in mein Büro kam, öffnete ich die Bilder mit Adobe Photoshop.
No, ve skutečnosti, jelikož jsem odmítnul nainstalovat poslední Adobe Acrobat update, tak když umřete ve snu, zemřete i doopravdy.
Oh,. genaugenommen, also weil ich versäumt habe das neueste Adobe Acrobat Update zu installieren, sterbt ihr auch im echten Leben, wenn ihr im Traum stirbt.
Prosím, neignoruj mě, jako bych byl nějaká aktualizace od Adobe.
Bitte mich nicht ignorieren, wie ich war nur einige Update von Adobe.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...