archer angličtina

lučištník, lukostřelec

Význam archer význam

Co v angličtině znamená archer?
Definice v jednoduché angličtině

archer

One who shoots an arrow from a bow or a bolt from a crossbow.

archer

lučištník, lukostřelec a person who is expert in the use of a bow and arrow

Archer

(= Sagittarius) (astrology) a person who is born while the sun is in Sagittarius (= Sagittarius) the ninth sign of the zodiac; the sun is in this sign from about November 22 to December 21
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Překlad archer překlad

Jak z angličtiny přeložit archer?

archer angličtina » čeština

lučištník lukostřelec

Archer angličtina » čeština

Střelec

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archer?

archer angličtina » angličtina

bowman shooter marksman hunter warrior shooting gunner darter bow-man
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archer příklady

Jak se v angličtině používá archer?

Citáty z filmových titulků

Tell Archer and Seagrave to get another taxi and follow that girl.
Zajistěte, ať Archer a Seagrave vezmou auto a sledují ji.
Well, he's the deadliest archer in England, and..
Je to nejlepší lučištník v celé Anglii a.
He's the finest archer in the North.
Je nejlepší střelec v okolí.
Whether he be dressed as priest, beggar, knight.. palmer,whatdisguisecan conceal the finest archer in England?
Ať přijde jako kněz, žebrák, rytíř nebo poutník, jaký převlek utají nejlepšího střelce?
If your archer captain wins at that distance.. I'll give you 1 000 gold marks for him.
Kapitáne, jestli zvítězí váš střelec, dám vám za něj tisíc zlatek.
What is your name, archer?
Jak se jmenuješ, střelče?
I pronounce you champion archer of England.
Prohlašuji tě nejlepším střelcem Anglie.
An archer!
Střelec!
And there was Archer Fuller's family.
A byla tam také rodina Archera Fullera.
Miss Wonderly, my partner, Miles Archer.
Toto je můj partner, Miles Archer.
Miles Archer dead?
Miles Archer mrtev?
You didn't go to Archer's house to tell his wife.
Nešel jste ani za Archerovou ženou.
Spade and Archer.
Spade a Archer.
Mr. Archer was so alive yesterday.
Pan Archer byl včera.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »