archery angličtina

lukostřelba

Význam archery význam

Co v angličtině znamená archery?
Definice v jednoduché angličtině

archery

Archery is an activity where people shoot bows and arrows.

archery

lukostřelba the sport of shooting arrows with a bow
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Překlad archery překlad

Jak z angličtiny přeložit archery?

archery angličtina » čeština

lukostřelba

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archery?

archery angličtina » angličtina

toxophily toxology music
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archery příklady

Jak se v angličtině používá archery?

Citáty z filmových titulků

We'll hold an archery tournament!
Vyhlásíme turnaj v lukostřelbě!
Next time I talk to a young lady about archery, I wouldn't be so patronizing.
Příště až budu hovořit s mladou dámou o lukostřelbě, nebudu tak blahosklonný.
Tribune Gallio, we decree that you be taken immediately to the palace archery field and put to death for high treason.
Tribune Gallie, nařizujeme, aby tě okamžitě odvedli do lukostřeleckého dvora a popravili za velezradu.
Theold Froyant would beoverjoyed to know that his secretary is interested in archery instead of doing his work.
Starý Froyant bude šťastný, až se doví, že jeho sekretářka má zájem o lukostřelbu, místo aby dělala svou práci.
My God, what archery!
Bože můj, jaký jsem to střelec!
Setting up the archery range.
Připravuje střelnici.
Brenda, I want you to finish the archery range.
Brendo, ty dodělej tu střelnici.
Somebody turned on the lights at the archery range.
Někdo rozsvítil světla na střelnici.
Survival, first aid, boating, archery, rifle range, all of it.
Přežití, první pomoc, loďky, lukostřelba, pušky, prostě všechno.
Next to that is Ronnie's shack. Behind that's the archery range.
A tamhle je šéf a záchranář.
There is an archery contest.
Koná se soutěž v lukostřelbě.
Who can archery?
Kdo umí používat luk?
The archery machine!
Samostříl!
Use the archery machine to mow them down!
Použijte na ně samostříl!

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »