archimime angličtina

Význam archimime význam

Co v angličtině znamená archimime?

archimime

chief jester or mimic
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...