arcibiskupství čeština

Překlad arcibiskupství anglicky

Jak se anglicky řekne arcibiskupství?

arcibiskupství čeština » angličtina

archbishopric archdiocese see
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arcibiskupství anglicky v příkladech

Jak přeložit arcibiskupství do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

A nezapomeňte, že stačí osmkrát zabodovat, a získáte diecézi v arcibiskupství dle vlastního výběru.
And remember, with only eight scoring draws You can win a bishopric in a see of your own choice.
Jeho Výsost Albert, královský vicekancléř, prepositor arcibiskupství Agrie.
His excellency Albert, royal vice-chancellor, prepositor of the Archishop of Agria.
Můžeš zajít na arcibiskupství.
You can go to the cathedral.
Mohu mít seznam kostelů, pokud mě necháte zavolat na arcibiskupství.
I can get a list of churches if you'll let me call the archdiocese.
Zdá se, že arcibiskupství ve Fort Wayne dalo tip celnímu úřadu.
Seems that the archbishop of Fort Wayne. tipped off the customs board.
Oficiálně zbavujeme zrádce Della Rovereho jeho arcibiskupství.
Yes, Holiness.
Tohle je mé arcibiskupství!
This is my archdiocese. You have yours in Rome, another in Spain.
Arcibiskupství v Taranto.
The Archdiocese of Taranto.
Princezna tedy nemůže zůstat v arcibiskupství, jak bylo v plánu.
The Princess cannot stay at the Archbishop's as planned.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »