arcibiskupský čeština

Překlad arcibiskupský anglicky

Jak se anglicky řekne arcibiskupský?

arcibiskupský čeština » angličtina

archiepiscopal archepiscopal
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arcibiskupský anglicky v příkladech

Jak přeložit arcibiskupský do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

A arcibiskupský palác by rád věděl, zda je rozhodnuto stran Bury St. Edmunds.
Oh, Lambeth Palace want to know if you've decided about Bury St Edmunds.
Takže jsme nakonec chodila ven, Arcibiskupský říká mi že on byl velmi naštvaný, protože on myslel, že při jednání s osobou v dobré víře.
So we eventually kind of walked out, the Archbishop's saying to me that he was very upset because he thought he was dealing with a person of good faith.
Arcibiskupský palác necháte kompletně vydrhnout.
I want the whole of the Archbishop's palace scrubbed out.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »