arcibiskup čeština

Překlad arcibiskup anglicky

Jak se anglicky řekne arcibiskup?

arcibiskup čeština » angličtina

archbishop
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arcibiskup anglicky v příkladech

Jak přeložit arcibiskup do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Chudák arcibiskup.
Poor Archbishop.
Kde je arcibiskup z Canterbury?
Where is my gracious Lord of Canterbury?
Arcibiskup šel navštívit cara.
The Archbishop has gone to see the Tsar.
Westminsterský arcibiskup nařizuje. Počítej příklad.
Do your maths.
Přišel vás pozdravit pan arcibiskup.
Sir, my Lord Archbishop comes to greet you.
Arcibiskup: To by byl konec řádu, konec světa!
That would be the end of order, the end of the world!
Arcibiskup: Chtěl jsem tě jen v dobrém varovat, Milosti.
I merely wanted to warn you, Highness.
Arcibiskup: Královská Milosti, co vzkážeš Svatému otci?
Highness, what would you tell the Holy Father?
Arcibiskup: Turci jsou největším nebezpečím pro celé křesťanstvo.
The King has assembled an army against the Turks, not Czech peasants.
Arcibiskup i Wartenberk.
The Little Town is in our hands!
Od té doby, co mi to arcibiskup vysvětlil.
Since the Archbishop explained it to me.
Ale ten křížek mi požehnal sám arcibiskup.
But that crucifix was blessed by the Archbishop himself.
Viděl ho arcibiskup a i někteří další.
The archbishop and others did.
Ano, Peyrac se vysmál Inkvizici, to je pravda, ale arcibiskup chtěl symbolickou důtku, tenhle trest by mu úplně stačil, ale události mu přerostly přes hlavu.
Peyrac taunted the Inquisition. That's true. But a symbolic retribution would have been enough for the Archbishop.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu se loni někdejší arcibiskup z Canterbury George Carey dotázal amerického ministra zahraničí Colina Powella, proč se Spojené státy zjevně zaměřují pouze na svou tvrdou sílu, a nikoliv na sílu měkkou.
Last year, at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, George Carey, the former Archbishop of Canterbury, asked Secretary of State Colin Powell why the United States seemed to focus only on its hard power rather than its soft power.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...