čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená arcibiskup?

arcibiskup

křes. církevní hodnostář stojící v čele arcidiecéze

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje arcibiskup?

arcibiskup · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...