arcuate crest angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako arcuate crest?

arcuate crest angličtina » angličtina

crista arcuata
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arcuate crest příklady

Jak se v angličtině používá arcuate crest?

Citáty z filmových titulků

It was very gracious of you to elevate me to that lofty station and I hope Your Highness won't be too insulted but I have definitely made up my mind to remove the crest from my stationery my lingerie, and my life.
Je hezké, že jste mě povýšil do šlechtického stavu, a doufám, že se Vaše Výsost neurazí, že jsem se rozhodla ten erb odstranit ze svých kancelářských potřeb, prádla i z celého života.
I saw the body from the top of the crest and naturally came down.
Zahlédl jsem tělo seshora a sešel jsem, abych se podíval.
Haven't I seen this crest before?
Neviděla jsem už tu korunku někdy?
Crest View 65723.
Crest View 65723.
The Dracula crest.
Drákulův erb.
Is this Crest View 51733?
Je to Crest View 51733?
Your apartment gave me a Crest View number.
Ve vašem bytě mi dali číslo někde v Crest View.
It's all mine. From the crest of that ridge as far as your eye can see to the west, to beyond Old Baldy.
Od severního hřebenu směrem na západ až k hoře Old Baldy.
From the crest of that ridge north, around to the west.
Od severního hřebenu na západ.
The moment we go over this crest, we'll be plainly visible from down there.
Až tudy pojedeme z kopce, budou nás dole dobře vidět.
Observatory Drive and Crest Place.
Ulice Observatorní, Crestova vila.
With your crest and everything.
Dokonce i erb.
It bears the three-diamond crest!
Je na ni erb se třemi diamanty!
Shogen's crest?
Shogenův erb?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »