rest | wrest | trest | crust

crest angličtina

korunka, klimax, hřbet

Význam crest význam

Co v angličtině znamená crest?

crest

the top line of a hill, mountain, or wave vršek, vrchol, vrcholek (= peak, top, tip, summit) the top or extreme point of something (usually a mountain or hill) the view from the peak was magnificent they clambered to the tip of Monadnock the region is a few molecules wide at the summit (heraldry) in medieval times, an emblem used to decorate a helmet a showy growth of e.g. feathers or skin on the head of a bird or other animal reach a high point The river crested last night (= cap) lie at the top of Snow capped the mountains (= crown) the center of a cambered road
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad crest překlad

Jak z angličtiny přeložit crest?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako crest?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Časování crest časování

Jak se v angličtině časuje crest?

crest · sloveso

Příklady crest příklady

Jak se v angličtině používá crest?

Citáty z filmových titulků

It was very gracious of you to elevate me to that lofty station and I hope Your Highness won't be too insulted but I have definitely made up my mind to remove the crest from my stationery my lingerie, and my life.
Je hezké, že jste mě povýšil do šlechtického stavu, a doufám, že se Vaše Výsost neurazí, že jsem se rozhodla ten erb odstranit ze svých kancelářských potřeb, prádla i z celého života.
I saw the body from the top of the crest and naturally came down.
Zahlédl jsem tělo seshora a sešel jsem, abych se podíval.
Haven't I seen this crest before?
Neviděla jsem už tu korunku někdy?
Crest View 65723.
Crest View 65723.
The Dracula crest.
Drákulův erb.
Is this Crest View 51733?
Je to Crest View 51733?
Your apartment gave me a Crest View number.
Ve vašem bytě mi dali číslo někde v Crest View.
It's all mine. From the crest of that ridge as far as your eye can see to the west, to beyond Old Baldy.
Od severního hřebenu směrem na západ až k hoře Old Baldy.
From the crest of that ridge north, around to the west.
Od severního hřebenu na západ.
The moment we go over this crest, we'll be plainly visible from down there.
Až tudy pojedeme z kopce, budou nás dole dobře vidět.
Observatory Drive and Crest Place.
Ulice Observatorní, Crestova vila.
With your crest and everything.
Dokonce i erb.
It bears the three-diamond crest!
Je na ni erb se třemi diamanty!
Shogen's crest?
Shogenův erb?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...